Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig med at idretten skal oppleves som et trygt og godt sted å være for barn, ungdom og personer med utviklingshemming. Som en viktig del av dette arbeidet har idrettsstyret vedtatt at alle, med et verv i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til mindreårige og personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest.

Hva er politiattest?
En politiattest eller en vandelsattest inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. Det kreves politiattest i flere yrker, også verv i frivillige organisasjoner.

Hvorfor kreves det politiattest?
Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger – en ren attest - fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming. Det er fordi vi ønsker et trygt og godt miljø for alle våre medlemmer.

Hvem omfattes av ordningen?
Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer kontakt med mindreårige og personer med utviklingshemming. Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen. Ordningen omfatter bare personer over 15 år.

Hvilke forhold fremkommer i politiattesten?
I politiattesten, eller barneomsorgsattesten, fremgår seksualforbrytelser mot barn eller voksne, drap, narkotikaforbrytelser og grov volds- eller ranskriminalitet.

Ingen andre straffbare forhold vil fremkomme på denne politiattesten.

Hvem har ansvaret for dette?
Daglig lederen har ansvaret for politiattester i Hemsedal IL og er ansvarlig for innhenting og oppfølging. Styrelederen er en personlig vara.

Les mer om politiattest her


Rutiner for politiattest i Hemsedal IL 


Søknadsprosedyre - for den som skal søke

 

Alle trenere og andre ansvarlige f.o.m 15 år i Hemsedal IL skal ha gyldig politiattest.

Politiattesten er gyldig i 3 år. Deretter må det søkes på nytt.

Slik gjør du (18 år og oppover):

 1. Fyll ut «formål om politiattest» Her

Du kan enten

 1. Skiv ut og fyll inn opplysninger
 2. Scann og lagre. Da er dokumentet klar.

Du kan også

 1. Lagre dokumentet
 2. Åpne det i Adobe Reader og fyll inn opplysninger.
 3. Lagre eller Velg printer til 'lagre som pdf' og lagre filen. Da er dokumentet klar.

Etter dette skal du gjøre dette:

 1. Går til elektronisk søknadsskjema på nett.
 2. Fyll ut skjema. Under formål med skjema skal du velge kategori - Frivillig organisasjon og Formål - Frivillig organisasjon. Deretter skal du legg ved signert «formål om politiattest». Send inn.
 3. Når man mottar godkjent attest vises denne til daglig leder. Daglig leder skal ikke lagre denne, kun se og notere tidspunkt for innvilget søknad. Alternativt send det på e-post til politiattest@hemsedalil.no

Slik gjør du om du er mellom 15 og 17 år:

 1. Fyll ut «formål om politiattest» Her

Du kan enten

 1. Skive ut og selv skrive inn opplysninger
 2. Da er dokumentet klar

Du kan også

 1. Lagre dokumentet
 2. Åpne det i Adobe Reader og sett inn opplysninger.
 3. Gem. Da er dokumentet klar.

Etter dette skal du gjøre dette:

 1. Fyll ut søknadsskjema på papir.
 2. Begge skjemaer sendes samlet pr post til:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

6. Når man mottar godkjent attest vises denne til daglig leder. Daglig leder skal ikke lagre denne, kun se og notere tidspunkt for innvilget søknad. Alternativt send det på e-post til politiattest@hemsedalil.no.


For undergrupper:

 1. Før sesongstart send en liste over alle trenere og andre ansvarlige til politiattest@hemsedalil.no
 2. Politiattest ansvarlig vil sende en e-post til de som trenger å søke om et politiattest.
 3. Dere får tilbakemelding om trenere og andre ansvarlige som ikke har søkt og trenger purring.

Levert av IdrettenOnline