Idrettens skadetelefon:

All diagnostisering og behandling utover akuttbehandling skal bestilles av Idrettens Skadetelefon:

Les mer om skadetelefonen

       

Idrettsforsikring for barn

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i lagets regi, er forsikret i If.
Barneidretts-forsikring gjelder for barn frem til datoen de fyller 13 år.
Her kan du lese mer om forsikringen.

Forsikringer 

Hemsedal idrettslag har sine forsikringer i Sparebank 1 Hallingdal/Valdres. Dette gjelder hus, innbo og yrkesskader.
I tillegg har idrettslaget tegnet klubbforsikring i If. Denne forsikringen inneholder ansvarsforsikring, produktansvarsforsikring, kriminalitetsforsikring, styre- og ledelsesforsikring og kollektiv ulykkesforsikring. Les mer her


Her er nyttig info til registrering av skader:

Klubbnavn: Hemsedal Idrettslag
Adresse: Postboks 65
Sted: 3560 Hemsedal
Kontaktperson er Hemsedal IL
Krets: Buskerud
Powered by: Bloc