Innkalling til skriftlig årsmøte 25.08.2020

Postet av Hemsedal IL den 17. Aug 2020

Kjære medlem i Hemsedal Idrettslag

 

Som følge av koronapandemien, og den siste utviklingen i økt smitte på landsbasis, har styret besluttet at hele årsmøtet skal avholdes skriftlig.

Det vil ikke bli et fysisk årsmøte på kultursalen.

 

Skriftlig årsmøtet avholdes 25 august – 01.september 2020.
Se saksdokumenter nederst på siden.

 

Saksgang/ forretningsorden for skriftlig årsmøte:

1. Frist for innsendelse av saker fra medlemmer i HIL var 11.08.20, ingen nye saker er spilt inn til styret.

2. Årsmøtet gjennomføres skriftlig og avstemming foregår ved bruk av e-post, siste frist for avstemming er 01.09.2020.

For å avgi stemme må medlemmet angi saksnummer om det stemmer:

1) for forslaget

2) mot forslaget

3) blankt.

Dersom medlemmet ikke angir stemme knyttet til en sak, anses stemmen som blank. Alternativt kan medlemmet stemme for flere forslag samtidig ved å skrive at det stemmes for samtlige forslag, og eventuelt presisering de forslag medlemmet stemmer mot eller der medlemmet stemmer blankt.   

E-posten skal sendes til dirigentens e-postadresse styreleder@hemsedalil.no  og protokollfører kasserer@hemsedalil.no

Dirigenten er ansvarlig for å telle opp stemmene sammen med protokollfører.

For å ha stemmerett:

  • Må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret,
  • Vært medlem av idrettslaget i minst én måned
  • Ha betalt kontingenten.

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

Velkommen til skriftlig styremøte – bruk din stemme!!!


Saksdokumenter for skriftlig årsmøte 25. aug 2020


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline