Saksliste og saksdokument for ekstraordinært årsmøte

Postet av Hemsedal IL den 29. Okt 2019Til medlemmer i Hemsedal IL 

Hemsedal 17.10.19 

Sakliste og saksdokumentet for ekstraordinært årsmøte i Hemsedal IL 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 14.10.19. 


Årsmøtet avholdes den 29.10.19 kl.19 i klubbhuset.

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete 

Sak 2: Godkjenne innkallingen & saklisten  

Sak 3: Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 4: Nytt styremedlem/styreleder

Valgkomiteens innstilling: kommer senere

Sak 5: Fastsette medlemskontingent  

Fastsette medlemskontingent for HIL 

Styrets innstilling:

Voksen kr 500,- (350 kr.)

Familiemedlem kr 800,- (600 kr.)

Barn beholdes på kr 250,-

Fastsettelse av medlemskap i klatreklubben

Barn (t.o.m 15 år) kr 50,-

Voksen kr 100,-

Sak 6: Fastansettelse av daglig leder i en 50 %

Styrets innstilling: Viderefører daglig leder stillingen i 50% fast stilling

 0 Kommentar

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I HIL

Postet av Hemsedal IL den 14. Okt 2019

Et bilde som inneholder utklipp

Automatisk generert beskrivelse


EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I HIL

DATO: 29. oktober

TID: 19:00

STED: KLUBBHUSET


SAKSLISTE:

Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettiget

Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3: Valg av dirigent, referat samt to medlemmer til å skrive under.

Sak 4: Nytt styremedlem/styreleder

Sak 5: Medlemskontingent

Sak 6: Fastansettelse av daglig leder i en 50 % stilling

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


0 Kommentar

Treffetider daglig leder

Postet av Hemsedal IL den 1. Okt 2019


Du kan treffe daglig leder på HIL-kontoret inne på Veksthuset, ved siden av Turistkontoret. 

Treffetider: Mandag 09.30-11.30 og tirsdag 13.00-15.00, eller på dagligleder@hemsedalil.no # 484 33 705

Systemfeil i mail boksen. Det er ikke en virus.

Daglig leder har først permisjon fra den 16 desember 2019 til 3 februar 2020. 


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline